Grote MBO Provinciale Staten van Noord-Holland debat

Op 7 maart organiseert Stichting F6, i.s.m. de provincie Noord-Holland en het ROC van Amsterdam, een debat over de Provinciale-Statenverkiezingen