Missie, visie en ANBI

Stichting F6 wil jongeren meer bewust maken hoe politiek, democratie en burgerschap functioneren, hoe het hun leven beïnvloedt en hoe ze hun weg in het democratische systeem kunnen vinden. Andersom maakt Stichting F6 politici bekend met hoe jongeren over politiek en democratie denken. 

Om dit te realiseren organiseren wij door het hele land projecten die jongeren aanspreken, zoals projecten met: mode, dans, fotografie etc. Organiseren wij programma’s voor het mbo en vmbo, realiseren we debatten tussen jongeren en politici en ontwikkelen we (nieuwe) media zoals ons mediakanaal Channel 6 News.

Stichting F6 is een ANBI en werkt al ruim 9 jaar samen met onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties uit heel Nederland. Daarbij kunnen we inmiddels rekenen op een groot netwerk onder politici, zoals onder 1e- en 2e Kamerleden, Europarlementariërs en gemeenteraadsleden door heel Nederland.

Voor vragen, contact of informatie kunt u mailen naar: info@fzes.nl

Stichting F6
p/a Mercatorstraat 83-3
1056 RA Amsterdam

Stichting F6 wordt bestuurd volgens de Governance Code Cultuur, onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer en Mediawijzer.net (het Nederlandse netwerk voor Mediawijsheid)

Beleidsplan en jaarverslag
Elk jaar formuleert stichting F6 een beleidskader met speerpunten en bijbehorende activiteiten. Dit kader wordt vastgesteld door het bestuur. Op basis hiervan worden elk jaar de activiteiten benoemd en uitgevoerd. De voornaamste projecten die Stichting F6 uitvoert zijn: het Politieke Burgerschap Meerdaagse programma, het mediawijsheidproject Channel 6 News (voor mbo opleidingen in Nederland), het cultuur-educatieve project Political Catwalk en de educatieve excursies naar het Europees Parlement. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inhoudelijke, organisatorische en financiële resultaten van Stichting F6. Er wordt aandacht besteed aan het beleid, de organisatie, de medewerkers en de financiën. In het jaarverslag staat ook de jaarrekening.

Beloningsbeleid directie
Het bestuur van F6 is verantwoordelijk voor het bepalen van de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. Het beloningsbeleid wordt elk jaar herijkt en geactualiseerd. Bij de bepaling van de beloning van de directie en aanvullende bezoldigingscomponenten wordt door Stichting F6 rekening gehouden met de bezoldiging bij vergelijkbare stichtingen. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging van de directie wordt in de jaarrekening toegelicht bij de staat van baten en lasten.

Beloningsbeleid bestuur
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van onkosten uit hoofde van de uitoefening van de bestuursfunctie is toegestaan.

ANBI-registratienr. 8530 85 328

Jaarverslag 2019 Stichting F6

Jaarverslag 2018 Stichting F6

Jaarverslag 2017 Stichting F6

Jaarverslag 2016 Stichting f6

Jaarverslag 2015 Stichting f6

Jaarverslag_2014_Stichting f6