Bestuur

 

MARITH VOLP

Voorzitter

Marith Volp is directeur forensische psychiatrie GGZ Noord-Holland noord en was Tweede Kamerlid voor de PvdA en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. In de Kamer hield zij zich vooral bezig met beleid rond langdurige zorg, gevangeniswezen, TBS, huiselijk geweld, verslaving (alcohol en drugs) en zedendelicten

Marith over F6: “Stichting f6 brengt jongeren en politiek met elkaar in contact op een onconventionele, inspirerende manier. Door uit te gaan van de thema’s waar jongeren mee bezig zijn en op een manier die past bij de interesses van jongeren, gebruikmakend van muziek, mode en kunst. Omgekeerd worden politici op deze manier ook uitgenodigd om, soms buiten hun comfortzone, jongeren te bereiken met hun ideeën en drijfveren. Zo ontstaat verbinding en vertrouwen”.

 

NICO JANSSEN

Secretaris

Nico Janssen was geruime tijd politiek actief in Amsterdam. Hij adviseerde bestuurders en raadsleden in Amsterdam maar ook landelijk op het gebied van kunst & cultuur en de creatieve industrie. In zijn werk begeleidt en adviseert Nico organisaties op het gebied van innovatie, strategie en organisatieverandering.

Nico over Stichting F6: jongeren interesseren voor en bewustmaken van het belang van politiek en democratie. Bijna 40% van de jongeren heeft mbo als hoogste opleiding, tegelijk is bij hen steeds minder interesse voor politiek en bestuur.

 

GERTJAN TOMMEL

Penningmeester

Gertjan is belangenbehartiger bij De Unie met een speciale focus op organisatiewijzigingen, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. Hij heeft ruime ervaring met het besturen van verenigingen, waaronder het voorzitterschap bij Promovendi Netwerk Nederland.

Gertjan over F6: Jongeren door middel van hun eigen populaire culturele uitingen betrekken bij democratie en politiek is voor mij belangrijk omdat waardering voor democratische processen enkel kan ontstaan als jongeren begrip hebben van democratie en politiek. Andersom is het voor mij even belangrijk dat politici in hun haarvaten begrijpen wat jongeren drijft en tegenhoudt om de noodzakelijk randvoorwaarden te creëren waarbinnen jongeren hun ambities en dromen kunnen verwezenlijken.

 

KATHLYN HAAS

Algemeen bestuurslid

Kathleen is pedagoge en werkt als medewerker bij de jongerenopvanglocatie De Elandsstraat in Amsterdam, een opvang voor dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam.

 

 

ANNETTE SCHAUTT

Algemeen bestuurslid

Annette is directeur/eigenaar van Shout! Partners in Cultuur en is daarnaast Programmadirecteur van Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45