STICHTING F6

Stichting F6 wil jongeren meer leren over politiek & democratie en politici laten zien hoe jongeren over politiek & democratie denken.

Om dit te realiseren organiseren we culturele projecten zoals: theater, dans, rap, graffiti, mode, etc. En geven we workshops, organiseren we debatten en ontwikkelen we nieuwe media.

Wij bereiken jongeren die wantrouwend staan ten opzichte van politiek, politici, media en zelfs democratie. Juist deze jongeren wil Stichting F6 laten ervaren dat politiek & democratie belangrijk is en zelfs leuk kan zijn!

Stichting F6 werkt samen met onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties uit heel Nederland. Daarbij kunnen we inmiddels rekenen op een groot netwerk onder politici, zoals onder 1e- en 2e Kamerleden, Europarlementariërs en gemeenteraadsleden door heel Nederland.

Voor vragen, contact of informatie kunt u contact opnemen met Peter Paul Kleinlooh: kleinlooh@fzes.nl en +31(0)655374837

Voor algemene informatie kunt u mailen naar: info@fzes.nl Voor vragen en opmerkingen voor het bestuur mailt u naar: bestuur@fzes.nl

Stichting F6
p/a Mercatorstraat 83-3
1056 RA Amsterdam

KvKnr. 58549986

Stichting F6 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt bestuurd volgens de Code Good Governance.
ANBI-registratienr. 8530 85 328

Jaarverslag 2016 Stichting f6

Jaarverslag 2015 Stichting f6

Jaarverslag_2014_Stichting f6

MEET OUR TEAM

PETER PAUL KLEINLOOH
PETER PAUL KLEINLOOHDirecteur / Projectcoördinator
Peter Paul Kleinlooh is mede oprichter van Stichting F6. Hij studeerde politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit, werkte oa. als beleidsmedewerker bij de overheid, vakbond en Goede Doelen Loterijen en als docent maatschappijleer.
Kimberley Malash
Kimberley MalashMedewerker kwetsbare jongeren
Kimberley deed ooit zelf mee aan projecten bij Stichting F6, maar na een opleiding XXX werkt ze momenteel bij het Leger Des Heils Amsterdam en bij Stichting F6 is zij verantwoordelijk voor de projecten die op kwetsbare jongeren gericht zijn en begeleid zij groepen tijdens projecten en bezoeken aan volksvertegenwoordigers
Nikes
NikesMedewerker Hiphop Debate Producation
Producer/DJ Nikes maakt al jaren Hiphop en was mede oprichting en producer van de rapgroep ‘Zo Moeilijk’, maar maakte ook tracks met rappers Duvel, Opgezwollen en anderen.
Sepehr Magsoudi
Sepehr MagsoudiArtistiek projectleider Political Catwalk
Designer & stylist Sepehr studeerde aan het AMFI, liep stage bij de televisie en bij Jeroen van Tuyl tot hij in Parijs gaat wonen en aan zijn eigen kledinglijn begint. In 2010 was Sepehr ook te zien in het programma ‘Project Catwalk’ op RTL 5 en het jaar daarop opende hij de Amsterdam Fashion Week met ‘Intense Existence’. Wereldfaam kwam daarna met zijn optreden bij MTV met My Super Sweet Sixteen Worldclass. Sepehr was eindverantwoordelijk voor de workshops en artistieke inhoud van Political Catwalk 2017.
Maria Mihailova
Maria MihailovaArtistiek medewerker Political Catwalk
Maria studeerde mode aan mode academie Artemis in Amsterdam, werkt als HR medewerker bij de Provincie Noord-Holland en was samen met Sepehr verantwoordelijk voor de kledinglijn en workshops bij Political Catwalk

HET BESTUUR

Marith Volp
Marith VolpVoorzitter
Volp was Tweede Kamerlid voor de PvdA en huisarts in Amsterdam en beleidsadviseur van de Landelijke Huisartsenvereniging en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. In de Kamer hield zij zich vooral bezig met beleid rond langdurige zorg, gevangeniswezen, TBS, huiselijk geweld, verslaving (alcohol en drugs) en zedendelicten

Marith over F6: “Stichting f6 brengt jongeren en politiek met elkaar in contact op een onconventionele, inspirerende manier. Door uit te gaan van de thema’s waar jongeren mee bezig zijn en op een manier die past bij de interesses van jongeren, gebruikmakend van muziek, mode en kunst. Omgekeerd worden politici op deze manier ook uitgenodigd om, soms buiten hun comfortzone, jongeren te bereiken met hun ideeën en drijfveren. Zo ontstaat verbinding en vertrouwen”.

NICO JANSSEN
NICO JANSSENAlgemeen bestuurslid
Nico Janssen was geruime tijd politiek actief in Amsterdam. Hij adviseerde bestuurders en raadsleden in Amsterdam maar ook landelijk op het gebied van kunst & cultuur en de creatieve industrie. In zijn werk begeleidt en adviseert Nico organisaties op het gebied van innovatie, strategie en organisatieverandering.

Nico over Stichting F6: jongeren interesseren voor en bewustmaken van het belang van politiek en democratie. Bijna 40% van de jongeren heeft mbo als hoogste opleiding, tegelijk is bij hen steeds minder interesse voor politiek en bestuur.

KATHLYN HAAS
KATHLYN HAASAlgemeen bestuurslid
Kathleen is pedagoge en werkt als medewerker bij de jongerenopvanglocatie De Elandsstraat in Amsterdam, een opvang voor dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam.
GERTJAN TOMMEL
GERTJAN TOMMELPenningmeester
Gertjan is belangenbehartiger bij De Unie met een speciale focus op organisatiewijzigingen, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. Hij heeft ruime ervaring met het besturen van verenigingen, waaronder het voorzitterschap bij Promovendi Netwerk Nederland.

Gertjan over F6: Jongeren door middel van hun eigen populaire culturele uitingen betrekken bij democratie en politiek is voor mij belangrijk omdat waardering voor democratische processen enkel kan ontstaan als jongeren begrip hebben van democratie en politiek. Andersom is het voor mij even belangrijk dat politici in hun haarvaten begrijpen wat jongeren drijft en tegenhoudt om de noodzakelijk randvoorwaarden te creëren waarbinnen jongeren hun ambities en dromen kunnen verwezenlijken.

COMITÉ VAN AANBEVELING

CHRIS AALBERTS
CHRIS AALBERTSOnderzoeker & publicist
MARCEL RENE BAMBERG
MARCEL RENE BAMBERGPresentator & debatleider
LAURA HENNEKE
LAURA HENNEKEOntwerpster
JAN-WILLEM VAN PROOIJEN
JAN-WILLEM VAN PROOIJENHoofddocent & onderzoeker aan de VU